Article

Anapesti është rrjedhë e një lloj versi (vër si ... vargë) tre pjesorë nga koha antike, format themelore të të cilit përbëhen nga dy rrokje të shkurta pa theksuara apo një rrokje e gjatë e theksuar. Në motet antike, anapesti përdorej për Marsh apo për beteja, pasi që kombinimi i rrokjeve "shkurt-shkurt-gjatë" krijon efektin me karakter shtytës. Si e kundërta e anapestit merret Daktilusi (Daktylus).

15.10.2017
 
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Actions
Rating
0 votes
Recommend